Suki

ur. 08.02.2010
m: Ch.Fr Angel Dust
o: Ch. Champagne des Arbailles

Hod: Christine Masson Bessiere
Wl: Renata Olszewska


Międzynarodowy Champion Wystawowy
Międzynarodowy Champion Piękno¶ci
Champion Polski
Champion Estonii
Champion Litwy
Champion Czech
Zwycięzca Europy 2014
Zwycięzca Polski 2011
Zwycięzca Klubu Polski 2011, 2014
Baltic Winner 2011
Zwycięzca Estonii 2012
Młodzieżowy Zwycięzca ¦wiata 2011
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Chorwacji
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu Chrowacji 2010
Młodzieżowy Zwycięzca Zagrzebia 2010
Otw.Championat Niemiec VDH

FT I

ur. 09.07.2016
m: C.I.E., Ch.Pl. Est. Lt., W.Pl.Cl '11,
Balt. W '11, Jr.W.W '11, Jr.Ch.Pl.Hr., Jr.W.Hr.Cl '10
Argentia Mist Fadette at Meldor
o: Floc

Hod: Renata Olszewska
Wł: Renata Olszewska i J.Kolenda


Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Ukrainy
Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2017

Psy

ur. 11.11.2013
m: C.I.E., Ch.Pl. Est. Lt., W.Pl.Cl '11,
Balt. W '11, Jr.W.W '11, Jr.Ch.Pl.Hr., Jr.W.Hr.Cl '10
Argentia Mist Fadette at Meldor
o: Borthitz des Arbailles

Hod: Renata Olszewska
Wł: Renata Olszewska i J.Borkowska


Champion Polski
Champion Węgier
Champion Ukrainy
Champion Litwy
Zwycięzca ¦wiata 2015
Zwycięzca Europy 2016
Zwycięzca Klubu Polski 2015
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Chamion Litwy
Młodzieżowy Champion Czech
Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2014
Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2014

FT II

ur. 09.07.2016
m: C.I.E., Ch.Pl. Est. Lt., W.Pl.Cl '11,
Balt. W '11, Jr.W.W '11, Jr.Ch.Pl.Hr., Jr.W.Hr.Cl '10
Argentia Mist Fadette at Meldor
o: Floc

Hod: Renata Olszewska
Wł: Renata Olszewska i J.Kasprzak


Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Ukrainy
Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2017