Suki

ur. 08.02.2010
m: Ch.Fr Angel Dust
o: Ch. Champagne des Arbailles

Hod: Christine Masson Bessiere
Wl: Renata Olszewska


Międzynarodowy Champion Wystawowy
Międzynarodowy Champion Piękności
Champion Polski
Champion Estonii
Champion Litwy
Champion Czech
Zwycięzca Europy 2014
Zwycięzca Polski 2011
Zwycięzca Klubu Polski 2011, 2014
Baltic Winner 2011
Zwycięzca Estonii 2012
Młodzieżowy Zwycięzca Świata 2011
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Chorwacji
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu Chrowacji 2010
Młodzieżowy Zwycięzca Zagrzebia 2010
Otw.Championat Niemiec VDH

FT I

ur. 09.07.2016
m: C.I.E., Ch.Pl. Est. Lt., W.Pl.Cl '11,
Balt. W '11, Jr.W.W '11, Jr.Ch.Pl.Hr., Jr.W.Hr.Cl '10
Argentia Mist Fadette at Meldor
o: Floc

Hod: Renata Olszewska
Wł: Renata Olszewska i współwłasciciel


Champion Polski
Zwycięzca Europy 2018
Zwycięzca Polski 2017
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Ukrainy
Młodzieżowy Zwycięzca Świata 2017
Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2017

Psy

ur. 11.11.2013
m: C.I.E., Ch.Pl. Est. Lt., W.Pl.Cl '11,
Balt. W '11, Jr.W.W '11, Jr.Ch.Pl.Hr., Jr.W.Hr.Cl '10
Argentia Mist Fadette at Meldor
o: Borthitz des Arbailles

Hod: Renata Olszewska
W: Warszawa


Champion Polski
Champion Węgier
Champion Ukrainy
Champion Litwy
Zwycięzca Świata 2015
Zwycięzca Europy 2016
Zwycięzca Klubu Polski 2015
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Chamion Litwy
Młodzieżowy Champion Czech
Młodzieżowy Zwycięzca Europy 2014
Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2014

FT II

ur. 09.07.2016
m: C.I.E., Ch.Pl. Est. Lt., W.Pl.Cl '11,
Balt. W '11, Jr.W.W '11, Jr.Ch.Pl.Hr., Jr.W.Hr.Cl '10
Argentia Mist Fadette at Meldor
o: Floc

Hod: Renata Olszewska
Wł: Renata Olszewska i współwłasciciel


CIE
Champion Polski
Zwyciezca Swiata 2023
Zwyciezca Polski 2017
Zwyciezca Europy 2021
Zwyciezca Europy 2022
Latin Wimmer 2022
Mlodziezowy Champion Polski
Mlodziezowy Champion Ukrainy
Mlodziezowy Zwyciezca Europy 2017